Pod Dùng 1 Lần/Số Hơi/800 Hơi

Pod 1 lần 800 hơi

Pod 1 lần 800 hơi gần như không còn ở thời điểm hiện tại. Khi thị trường năm 2023 đa số các loại pod 1 lần đã từ 5000-8000 hơi với mức giá hời hơn thì đa số các dòng có số hơi thấp hơn 2000 đã không còn phù hợp.

Again DTL 800 hơi

Hiện tại 800 hơi chỉ còn dòng Again DTL còn được sản xuất nhưng cũng ít nơi bán và khó tìm. Các bạn có thể xem danh mục pod 1 lần đang bán tại 5 vape để có những lựa chọn tốt hơn.