Pod Dùng 1 Lần/Balmy Lux

Balmy Lux

Balmy Lux đã từng là dòng pod mang lại nhiều thành công cho nhà Balmy, tuy nhiên việc các dòng pod ngày càng cải tiến về số lượng hơi hút nên đến thời điểm hiện tại Balmy Lux 1000 hơi đã không còn chỗ đứng trên thị trường pod 1 lần.