Pod Dùng 1 Lần/Balmy Super

Balmy Super

Balmy Super là dòng pod 1 lần của thương hiệu, mặc dù đã có một thời gian rất được ưa chuộng nhưng đến thời điểm hiện tại Balmy Super đã bị khai tử.