Tinh Dầu Vape/Hãng Juice/

Juice Black Note Tobacco

Black Note là dòng Tobacco thuần nhất hiện nay. Nghĩa là anh em sẽ có trải nghiệm vị tobacco giống với lá thuốc nhất mà không có ngọt hoặc qua thơm kiểu ảo diệu.