Pod Dùng 1 Lần/Coolplay X37

Coolplay X37

Dòng Coolplay X37 vì đã được ra mắt khá lâu nên hãng Coolplay đã ngưng sản xuất dòng này, việc nhưng sản xuất những dòng pod 1 lần cũ là động thái dọn đường cho những sản phẩm mới hơn.