Vape/Pod System

Gotek S Đầu Pod Gotek S Aspire

Giá bán

300,000

  Mua Ngay

  Giải ngố cho ae về Gotek tại sao hot, và các phiên bản hiện tại ?

  Gotek là dòng 2 phai. Vừa là close pod dùng đầu vị sẵn của hãng, vừa có thể open châm dầu được với đầu rỗng. Gotek hot vì mức giá vô đối của nó trong các thiết bị Vape, tầm giá này đánh bay cả pod 1 lần hoặc pod system cùng phân khúc.

  Hiện có 2 loại đầu và 3 loại gotek

  Đầu Gotek

  Đầu gotek là đầu thay chung cho tất cả các phiên bản Gotek hiện nay

  Đầu vị Gotek: vải, xoài, cola cherry, … (hơn 30 vị từ hãng)

  Đầu rỗng Gotek để ae có thể tự mua dầu châm vào

  Gotek Pod

  Gotek X bên trong hổng có đầu, muốn đầu vị hay rỗng phải mua thêm

  Combo Gotek X bên trong đã có 1 đầu rỗng

  Combo Gotek S là bản màu mè hoa lá của X, còn lại y chang nhau, bản này bên trong cũng đã có đầu rỗng

  297 đã bán
  Hotline: 0816511651