Pod Dùng 1 Lần/Guii Labs Minions 3

Guii Labs Minions 3

Tiếp nối sự thành công của Minion Mesh X, minion Mesh Q. Hãng ra mắt dòng sản phẩm mới nhất Minion 3 còn gọi là Minion Guiilabs. Vị ngon hơn, mẫu mã vãi chưởng hơn, nhìn chỉ có cười. Tuy nhiên chỉ được một thời gian ngắn sau khi ra mắt, Guii Labs đã bị khai tử để nhường sân chơi lại cho những sản phẩm mới hơn.

-47%
Khách mua lại
90,000

Đã bán: 157

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-47%
Khách mua lại
90,000

Đã bán: 141

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-47%
Khách mua lại
90,000

Đã bán: 138

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-47%
Khách mua lại
90,000

Đã bán: 130

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-47%
Khách mua lại
90,000

Đã bán: 129

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-47%
Khách mua lại
90,000

Đã bán: 125

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay