Pod Dùng 1 Lần/HQD Cuvie Plus

HQD Cuvie Plus

Dòng HQD Cuvie Plus hiện tại đã bị khai tử vì tuổi đời của các dòng pod 1 lần tương đối ngắn, một phần cũng vì không thể cạnh tranh được với những dòng pod 1 lần mới hiện nay.