Pod Dùng 1 Lần/Husky Space V2

Husky Space V2

Husky Space V2 đang là dòng pod 1 lần được yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại vì ngoại hình độc đáo cùng với khả năng lên vị siêu việt. Husky Space V2 được ra mắt sau sự thành công của dòng V1 và rất nhanh chóng soán ngôi Space V1 chỉ sau 1 tháng ra mắt.

250,000

Đã bán: 306

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 305

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 302

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 301

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 300

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 299

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 298

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 298

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 295

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay