Tinh Dầu Vape/Vị Juice/Juice Trái Cây Lạnh

Tinh Dầu Juice Pod Vị Trái Cây Lạnh Ưa Chuộng Nhất

Dưới đây là những chai juice vape vị trái cây lạnh ngon nhất có mặt tại 5Vape. Nếu quá ngán với vị trái cây, anh em cũng có thể tham khảo top vị juice phổ biến nhất hoặc tham khảo top pod system bán chạy nếu vẫn chưa có thiết bị để sử dụng.

Siêu phẩm
310,000

Đã bán: 825

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
350,000

Đã bán: 352

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 264

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 241

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 201

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 197

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 639

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
250,000

Đã bán: 514

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 485

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 254

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 228

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
135,000

Đã bán: 189

10ml 25ni 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị ngon nhất
310,000

Đã bán: 464

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 426

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 311

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 208

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 191

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 170

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
320,000

Đã bán: 224

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 197

30ml 35ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 185

30ml USA 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 171

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 167

30ml EU 30ni 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
320,000

Đã bán: 485

30ml USA 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 241

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 228

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 223

30ml 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 196

30ml USA 30ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 185

30ml 35ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 831

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 284

30ml 30ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 109

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
320,000

Đã bán: 193

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 176

30ml 35ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị ngon nhất
280,000

Đã bán: 1015

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 504

30ml USA 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 397

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 320

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
310,000

Đã bán: 210

30ml 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 197

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 185

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 183

30ml 35ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
320,000

Đã bán: 490

30ml USA 30ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 199

30ml 30ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 193

30ml 35ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 159

30ml Malay 30ni
Mua Ngay
315,000

Đã bán: 159

30ml EU 20ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
320,000

Đã bán: 201

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 186

30ml 35ni
Mua Ngay
Top juice
300,000

Đã bán: 182

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 180

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 172

30ml 35ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
320,000

Đã bán: 485

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 228

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
250,000

Đã bán: 206

30ml 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 180

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
New | Hot
320,000

Đã bán: 170

30ml Canada 30ni 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả
250,000

Đã bán: 202

30ml 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 196

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 194

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
135,000

Đã bán: 192

10ml 25ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 167

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Xem Tất Cả