Pod Dùng 1 Lần/Lio Max Mesh

Lio Max Mesh

Những anh em muốn trải nghiệm Lio Max Mesh có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa vì IJOY đã khai tử dòng pod 1 lần này để dọn đường cho những sản phẩm mới của họ.