Pod Dùng 1 Lần/Maskking Pod

Maskking Pod

Dòng Maskking Pod không được nhiều anh em biết đến vì dòng này đã bị khai tử từ rất lâu rồi. Thời điểm mới ra mắt Maskking Pod được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trên thị trường pod 1 lần nhưng tất cả chỉ là sự ảo tưởng của hãng này mà thôi.