Pod Dùng 1 Lần/MRKT Bars

MRKT Bars

Dòng MRKT Bars là dòng pod 1 lần đánh dấu sự hợp tác của Dotmod và MRKT. Đáng tiếc là dòng này sẽ không xuất hiện tại thị trường Việt Nam nên anh em sẽ không có cơ hội để trải nghiệm.