Occ/OCC dotCoil Cho DotAIO V2 Và Dotstick Revo

OCC dotCoil Cho DotAIO V2 Và Dotstick Revo

OCC dotCoil là dòng OCC thay cho dotAIO V2Dotstick Revo (2 dòng pod system châm tinh dầu vape của hãng Dotmod). OCC dotCoil chuyên dùng với tinh dầu Salt Nic (thường là Juice 30ni hoặc Juice 50ni).

Lưu ý: OCC OCC dotCoil không dùng được cho dòng Dotstick

350,000

Đã bán: 66

Mua Ngay
350,000

Đã bán: 57

Mua Ngay
350,000

Đã bán: 55

Mua Ngay
350,000

Đã bán: 55

Mua Ngay