Occ/OCC Nautilus Mesh Cho Bản Nautilus Thường Và Prime X

OCC Nautilus Mesh Cho Bản Nautilus Thường Và Prime X

OCC Nautilus Mesh Coil là dòng OCC thông dụng nhất của hãng Aspire. Được dùng chung cho đa số các dòng Pod system châm tinh dầu vape như:

  1. Nautilus
  2. Nautilus X
  3. Zelos X
  4. Zelos 3