Occ/OCC Unicoil Cho Origin Mini, X, SE, Origin 2

OCC Unicoil Cho Origin Mini, X, SE, Origin 2

OCC Unicoil là OCC dùng chung để thay cho dòng pod system Origin (loại open pod châm tinh dầu vape của hãng OXVA. Các dòng pod Origin hiện nay đang dùng OCC Unicoil gồm:

  1. Origin SE
  2. Origin Mini
  3. Origin X
  4. Origin 2