Pod Dùng 1 Lần/R&M Paradise

R&M Paradise

Dòng này được ra mắt vào cuối năm 2022 nhưng cho đến nay vẫn chưa xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Mặc dù sở hữu số hơi khá ấn tượng cùng với thiết kế bắt mắt nhưng Paradise không thể cạnh tranh được với các dòng pod 1 lần phổ biến hiện nay.

300,000

Đã bán: 59

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 57

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 56

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 56

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 56

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 55

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 55

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 55

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 55

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 55

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay