Pod Dùng 1 Lần/Romio Plus

Romio Plus

Dòng Romio Plus đã từng có thời gian được anh em dân chơi pod 1 lần đánh giá rất cao cả về khả năng lên vị và đánh ni, tuy nhiên đến nay vì đã ra mắt khá lâu nên dòng này bị hãng khai tử vĩnh viễn rồi.