Pod Dùng 1 Lần/Skypuff 5000

Skypuff 5000

Dòng Skypuff 5000 đã từng được anh em dân khói mong chờ sẽ xuất hiện tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên hiện tại dòng pod 1 lần này đã bị khai tử.