Pod Dùng 1 Lần/Tiger Pod

Tiger Pod

Dòng pod 1 lần Tiger Pod mặc dù rất được ưa chuộng vào đầu năm 2023, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đã không còn sức cạnh tranh và đã bị ngưng sản xuất.