Tinh Dầu Vape/Nồng độ Nicotin/Tinh Dầu Vape 3ni

Juice Vape 3 Ni

Juice 3ni là tinh dầu có nồng độ nicotin = 3mg/ml hoặc 0,03%

Top Tinh Dầu Vape 3ni Bán Chạy

350,000

Đã bán: 178

60ml 3ni
Mua Ngay
Top mua lại
350,000

Đã bán: 187

100ml USA 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 165

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 199

100ml USA 3ni
Mua Ngay
Top juice
350,000

Đã bán: 293

100ml USA 3ni 6ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 159

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 171

100ml USA 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 184

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 169

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 200

100ml USA 3ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 171

60ml 6ni
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 164

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 158

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
280,000

Đã bán: 1012

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 831

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 646

30ml USA 30ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 628

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 287

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 287

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 280

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 786

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 415

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
300,000

Đã bán: 419

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
250,000

Đã bán: 513

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
300,000

Đã bán: 606

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 639

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 678

30ml USA 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 320

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 509

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 519

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
310,000

Đã bán: 382

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 445

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
290,000

Đã bán: 303

30ml 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 355

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 485

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
300,000

Đã bán: 539

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 511

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 382

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 337

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
250,000

Đã bán: 435

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 488

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 496

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
320,000

Đã bán: 258

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
New | Hot
320,000

Đã bán: 261

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 493

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 489

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 485

30ml USA 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 318

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 485

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 314

30ml 30ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 225

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 311

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 484

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 504

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 490

30ml USA 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 341

30ml 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 340

30ml 30ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
350,000

Đã bán: 352

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 319

30ml 35ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 208

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 133

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 182

30ml 35ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 254

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 222

30ml 30ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 199

30ml 30ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 210

30ml 35ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 200

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 284

30ml 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 175

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 171

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 202

30ml 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 182

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 157

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 173

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 168

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 173

30ml 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 169

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Top bán chạy
250,000

Đã bán: 206

30ml 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 185

30ml USA 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 215

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 169

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 174

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 415

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 786

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 628

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 831

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
280,000

Đã bán: 1012

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 646

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 287

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 287

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 280

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 292

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 678

30ml USA 30ni
Mua Ngay
5Vape chọn
300,000

Đã bán: 606

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 639

30ml USA 30ni
Mua Ngay
5Vape chọn
300,000

Đã bán: 539

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
300,000

Đã bán: 419

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 510

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 495

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 586

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 519

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
310,000

Đã bán: 464

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 320

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 531

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 488

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 445

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 484

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 413

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 485

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 490

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 485

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 422

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 337

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 318

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 485

30ml USA 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 511

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 489

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 493

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 504

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 485

30ml USA 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 325

30ml 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 324

30ml 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
350,000

Đã bán: 352

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 397

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 382

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 348

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 354

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 357

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 335

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 312

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 133

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 208

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
250,000

Đã bán: 435

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 254

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
340,000

Đã bán: 184

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
250,000

Đã bán: 513

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
New | Hot
320,000

Đã bán: 261

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 311

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 177

30ml 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 180

30ml 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 183

30ml 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 178

30ml 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 367

30ml USA 24ni 48ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 359

30ml USA 24ni 48ni
Mua Ngay
5Vape chọn
350,000

Đã bán: 363

30ml USA 24ni 48ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 337

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 318

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay

Tinh dầu vape 3ni là nhưng chai tinh dầu vape chứa nồng độ nicotine khá thấp để phục vụ nhu cầu chơi khói và vị của anh em vaper. Nồng độ nicotine trong những chai juice vape 3ni là 3mg/ml, do đó nó còn được gọi là tinh dầu vape 3mg. Những chai tinh dầu vape 3ni đều là tinh dầu Freebase và thường có dung tích từ 60 đến 100ml cho mỗi chai.

Dòng tinh dầu vape 3ni này cho phép anh em chơi với các thiết bị Pod System công suất cao, mang đến hương vị ngon, lượng khói vượt trội. Juice vape 3ni phù hợp với những anh em vape tricker hay những anh em chưa từng sử dụng qua thuốc lá truyền thống.