Tinh Dầu Vape/Nồng độ Nicotin/Tinh Dầu Vape 50ni

Juice Pod 50ni

Juice 50ni là tinh dầu có nồng độ nicotin = 50mg/ml hoặc 0,5%

Top Tinh Dầu Vape 50ni Bán Chạy Nhất

Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 372

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
320,000

Đã bán: 340

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 445

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 94

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
300,000

Đã bán: 328

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 57

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 348

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
310,000

Đã bán: 322

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 310

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 355

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 313

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 316

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 340

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 307

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 335

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 308

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 352

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 359

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
270,000

Đã bán: 311

30ml 36ni 56ni
Mua Ngay
290,000

Đã bán: 320

30ml 40ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 63

30ml EU 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 304

30ml EU 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
270,000

Đã bán: 312

30ml 36ni 56ni
Mua Ngay
290,000

Đã bán: 283

30ml USA 38ni 58ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
310,000

Đã bán: 301

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 345

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
310,000

Đã bán: 294

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 310

30ml EU 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 97

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 89

30ml 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 350

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
290,000

Đã bán: 291

USA 38ni 58ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 91

30ml 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 89

30ml 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 372

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
320,000

Đã bán: 340

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 445

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 94

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 355

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
300,000

Đã bán: 328

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 310

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 338

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 313

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
310,000

Đã bán: 322

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 316

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 307

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 308

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 207

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 349

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 359

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 352

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 345

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 340

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 335

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 64

30ml EU 30ni 50ni
Mua Ngay
290,000

Đã bán: 314

30ml 40ni 50ni
Mua Ngay
290,000

Đã bán: 320

30ml 40ni 50ni
Mua Ngay
290,000

Đã bán: 309

30ml 40ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 291

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 300

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 295

30ml EU 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
270,000

Đã bán: 311

30ml 36ni 56ni
Mua Ngay
Top bán chạy
270,000

Đã bán: 307

30ml 36ni 56ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 319

30ml EU 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
250,000

Đã bán: 329

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 89

30ml 35ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 89

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
270,000

Đã bán: 312

30ml 36ni 56ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
310,000

Đã bán: 301

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
290,000

Đã bán: 89

30ml 30ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 89

100ml 3ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 268

30ml 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 191

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 316

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 92

30ml 35ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 187

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 93

30ml 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 88

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 162

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 167

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
290,000

Đã bán: 283

30ml USA 38ni 58ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 190

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 68

30ml 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 89

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
340,000

Đã bán: 90

100ml USA 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 180

100ml USA 3ni 6ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 186

60ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 91

100ml USA 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 220

100ml USA 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 207

100ml USA 3ni
Mua Ngay
340,000

Đã bán: 88

100ml USA 3ni 6ni
Mua Ngay
340,000

Đã bán: 89

100ml USA 3ni 6ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 192

30ml USA 24ni 48ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 290

30ml USA 24ni 48ni
Mua Ngay

Tinh dầu vape 50ni là những chai tinh dầu vape chứa nồng độ nicotine khá cao lên đến 50mg/ml. Đa số các dòng juice 50ni là tinh dầu Salt Nic nên anh em cũng thường gọi là tinh dầu Salt nic 50ni. Điểm mạnh của juice pod 50mg là nó mang đến trải nghiệm vaping khá “phê”, thích hợp với những anh em muốn sử dụng để nạp nicotine cho cơ thể hay thay thế thuốc lá truyền thống.

Juice 50ni nên sử dụng với các thiết bị Pod System công suất thấp để tối ưu trải nghiệm. Anh em nên hạn chế sử dụng tinh dầu 50ni với các thiết bị công suất cao để tránh tình trạng gắt cổ hay say nicotine nhé.