Tinh Dầu Vape/Nồng độ Nicotin/Tinh Dầu Vape 50ni

Juice Pod 50ni

Juice 50ni là tinh dầu có nồng độ nicotin = 50mg/ml hoặc 0,5%

Top Tinh Dầu Vape 50ni Bán Chạy Nhất

Top bán chạy
320,000

Đã bán: 415

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 786

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 628

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 831

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
280,000

Đã bán: 1012

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 645

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 287

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 287

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 280

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 292

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 678

30ml USA 30ni
Mua Ngay
5Vape chọn
300,000

Đã bán: 606

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 639

30ml USA 30ni
Mua Ngay
5Vape chọn
300,000

Đã bán: 539

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
300,000

Đã bán: 419

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 510

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 495

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 586

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 519

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
310,000

Đã bán: 464

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 320

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 531

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 488

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 445

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 484

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 413

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 485

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 489

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 485

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 422

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 337

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 318

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 485

30ml USA 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 511

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 489

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 493

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 504

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 485

30ml USA 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 325

30ml 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 324

30ml 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
350,000

Đã bán: 352

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 397

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 382

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 348

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 354

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 357

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 335

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 312

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 133

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 208

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
250,000

Đã bán: 435

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 254

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
340,000

Đã bán: 184

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
250,000

Đã bán: 513

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
New | Hot
320,000

Đã bán: 261

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 311

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 177

30ml 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 180

30ml 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 183

30ml 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 178

30ml 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
280,000

Đã bán: 1012

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 831

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 645

30ml USA 30ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 628

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 287

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 287

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 280

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 786

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 415

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
300,000

Đã bán: 419

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
250,000

Đã bán: 513

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
300,000

Đã bán: 606

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 639

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 678

30ml USA 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 320

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 509

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 519

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
310,000

Đã bán: 382

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 445

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
290,000

Đã bán: 303

30ml 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 355

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 485

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
300,000

Đã bán: 539

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 511

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 382

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 337

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
250,000

Đã bán: 435

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 488

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 496

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
320,000

Đã bán: 258

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
New | Hot
320,000

Đã bán: 261

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 493

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 489

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 485

30ml USA 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 318

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 485

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 314

30ml 30ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 225

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 311

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 484

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 504

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 489

30ml USA 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 341

30ml 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 340

30ml 30ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
350,000

Đã bán: 352

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 319

30ml 35ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 208

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 133

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 182

30ml 35ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 254

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 222

30ml 30ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 199

30ml 30ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 210

30ml 35ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 200

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 284

30ml 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 175

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 171

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 202

30ml 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 182

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 157

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 173

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 168

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 173

30ml 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 169

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Top bán chạy
250,000

Đã bán: 206

30ml 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 185

30ml USA 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 215

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 169

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 174

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 178

60ml 3ni
Mua Ngay
Top mua lại
350,000

Đã bán: 187

100ml USA 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 165

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 199

100ml USA 3ni
Mua Ngay
Top juice
350,000

Đã bán: 293

100ml USA 3ni 6ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 159

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 171

100ml USA 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 184

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 169

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 200

100ml USA 3ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 171

60ml 6ni
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 164

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 158

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 367

30ml USA 24ni 48ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 359

30ml USA 24ni 48ni
Mua Ngay
5Vape chọn
350,000

Đã bán: 363

30ml USA 24ni 48ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 337

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 318

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay

Tinh dầu vape 50ni là những chai tinh dầu vape chứa nồng độ nicotine khá cao lên đến 50mg/ml. Đa số các dòng juice 50ni là tinh dầu Salt Nic nên anh em cũng thường gọi là tinh dầu Salt nic 50ni. Điểm mạnh của juice pod 50mg là nó mang đến trải nghiệm vaping khá “phê”, thích hợp với những anh em muốn sử dụng để nạp nicotine cho cơ thể hay thay thế thuốc lá truyền thống.

Juice 50ni nên sử dụng với các thiết bị Pod System công suất thấp để tối ưu trải nghiệm. Anh em nên hạn chế sử dụng tinh dầu 50ni với các thiết bị công suất cao để tránh tình trạng gắt cổ hay say nicotine nhé.