Tinh Dầu Vape/Nồng độ Nicotin/Tinh Dầu Vape 6ni

Juice Vape 6ni

Juice 6ni là tinh dầu có nồng độ nicotin = 6mg/ml hoặc 0,06%

Top Tinh Dầu Vape 6ni Bán Chạy

350,000

Đã bán: 178

60ml 3ni
Mua Ngay
Top mua lại
350,000

Đã bán: 187

100ml USA 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 165

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 200

100ml USA 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 159

100ml 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 171

100ml USA 3ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 200

100ml USA 3ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 171

60ml 6ni
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 164

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 158

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
280,000

Đã bán: 1015

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 831

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 646

30ml USA 30ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 628

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 157

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 287

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 786

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 287

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
310,000

Đã bán: 382

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 311

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 280

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 417

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
250,000

Đã bán: 514

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
300,000

Đã bán: 419

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
300,000

Đã bán: 606

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 639

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 678

30ml USA 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 320

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
290,000

Đã bán: 303

30ml 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 355

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
300,000

Đã bán: 540

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 512

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 338

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
250,000

Đã bán: 435

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 488

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 496

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 493

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 489

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 485

30ml USA 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 318

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 485

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 314

30ml 30ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
310,000

Đã bán: 825

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 225

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 484

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 504

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 490

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
350,000

Đã bán: 352

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 319

30ml 35ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 133

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 254

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 284

30ml 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 175

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 171

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 168

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 173

30ml 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 169

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 215

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 169

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
350,000

Đã bán: 786

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 628

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 831

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
280,000

Đã bán: 1015

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 646

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 287

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 287

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 422

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 485

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 280

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 292

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 678

30ml USA 30ni
Mua Ngay
5Vape chọn
300,000

Đã bán: 606

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 639

30ml USA 30ni
Mua Ngay
5Vape chọn
300,000

Đã bán: 540

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
300,000

Đã bán: 419

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 511

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 495

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
310,000

Đã bán: 464

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 531

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 488

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 484

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 490

30ml USA 30ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 338

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 318

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
320,000

Đã bán: 485

30ml USA 30ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 512

30ml 38ni 58ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 489

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
320,000

Đã bán: 493

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 504

30ml USA 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 485

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
350,000

Đã bán: 352

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
250,000

Đã bán: 435

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 177

30ml 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 183

30ml 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
250,000

Đã bán: 514

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 311

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 180

30ml 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 178

30ml 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 367

30ml USA 24ni 48ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 359

30ml USA 24ni 48ni
Mua Ngay
5Vape chọn
350,000

Đã bán: 363

30ml USA 24ni 48ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 338

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 318

30ml USA 35ni 50ni
Mua Ngay

Tinh dầu vape 6ni hay tinh dầu Freebase 6ni được dùng để nói đến những chai tinh dầu Freebase chứa nồng độ nicotine 6mg/ml. Juice Vape 6ni được sử dụng với mục đích chơi khói và chơi vị nhưng vẫn mang lại cảm giác “phê” vì sở hữu nicotine khá cao. Nicotine trong những chai tinh dầu vape này là nicotine tự nhiên nên mặc dù chỉ có 6ni nhưng nó mang lại cảm giác gắt cổ hơn hẳn những chai tinh dầu vape 30ni hay 50ni.

Những anh em sử dụng các thiết bị Pod System công suất cao và chơi tinh dầu vape 6ni cần lưu ý, dòng tinh dầu này sẽ mang đến cảm giác gắt và khá nặng nên hãy vaping với tần suất vừa phải để tránh các trường hợp say nicotine nhé.