Pod Dùng 1 Lần/Tokyo Pod

Tokyo Pod

Anh em nào đang tìm dòng Tokyo Pod thì 5 thông báo tin buồn rằng dòng pod 1 lần này đã tuyệt chủng rồi nhé anh em.