Tinh Dầu Vape/Hãng Juice/Unique Salt Juice

Unique Juice

Unique là dòng Juice trà lạnh ra mắt 2023. Line Unique là line tiên phong và thành công nhất trong dòng juice vị trà. Mở đường cho các hãng khác cũng bắt đầu đưa ra thị trường các vị trà trong list vị của mình.

Ngoài ra, hiện nay Unique cũng đang mở rộng bộ sưu tập juice của mình bằng 3 line juice mới là Unique Icy, Unique Limited và Unique X.

Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 445

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 359

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 355

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 345

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 159

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 103

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 98

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 94

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 93

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 92

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 65

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 58

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 57

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
280,000

Đã bán: 57

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 56

30ml 60ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 56

30ml 60ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 56

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 56

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 55

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 55

30ml 60ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 55

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 55

30ml 60ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 55

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 55

30ml 60ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 55

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 55

30ml 60ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 55

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 55

30ml 60ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 55

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 55

30ml 60ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 55

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 55

30ml 60ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 55

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 55

30ml 60ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 55

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 55

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay

Top 3 Vị Trà Unique Juice Ngon Nhất

Các vị trà của Unique đều là vị trà lạnh, nổi bật nhất anh em cần phải thử đó là:

  1. Unique trà lài
  2. Unique trà ô long
  3. Unique matcha trà xanh

Hiện Unique đã cho ra mắt 4 line juice là Unique Juice trà, Unique Icy Juice, Unique X Juice và Unique Limited Juice với mức nicotin là 30ni50ni. Đây cũng là hãng thuần làm juice cho các loại pod system châm tinh dầu vape công suất thấp.