Hiển thị tất cả 8 kết quả

Occ AF Mesh Cho Flexus Q, Blok, Stik, Riil X

OCC AF Mesh là dòng OCC thông dụng nhất của hãng Aspire. Được dùng chung cho đa số các dòng Pod system chơi tinh dầu Salt Nic (thường là Juice 30ni hoặc Juice 50ni) như:

  1. Flexus Q
  2. Flexus Blok
  3. Flexus Stik
  4. Riil X Pod

OCC AF Mesh coil có 2 thông số trở kháng là:

  1. 0.6 ohm
  2. 1.0 ohm

Mức trở kháng 0.6 sẽ cho ra nhiều khói hơn trong khi mức trở kháng 1.0 lên ni rõ hơn.

Hotline: 0816511651