Hiển thị tất cả 5 kết quả

-36%
180,000

Đã bán: 398

Strong: 30ni, 50ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 369

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 363

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
310,000

Đã bán: 353

Area: USA
Strong: 30ni, 50ni
Ice: Lạnh
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 352

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
Hotline: 0816511651