Juice Pod 40ni

Juice pod 40ni thực tế chỉ mới thông dụng thời điểm đầu năm 2023. Trước đó, các loại juice vape salt nic thường có mức nicotin 30 hoặc 50ni. Điều này khiến nhiều anh em có đô juice 30ni thì nhẹ mà 50ni thì gắt khó lựa chọn cho mình chai juice như ý. Vậy nên năm 2023 là thời điểm tốt để các hãng cho ra các dòng tinh dầu vape mới có mức nicotin 40mg/ml. Việc này, vừa lấp được khoảng trống giữa 30 và 50 cho các ae vaper. Thêm nữa, động thái này còn chứng tỏ thị trường juice pod ngày càng đông đúc và các nhà sản xuất muốn tiên phong tìm sự khác biệt mới với dòng juice 40 và 60ni.
300,000

Đã bán: 275

Strong: 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 184

Strong: 35ni, 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 346

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 355

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 274

Strong: 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 347

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 180

Strong: 35ni, 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 355

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 346

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 356

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 186

Strong: 35ni, 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 290

Strong: 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 184

Strong: 35ni, 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 183

Strong: 35ni, 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 342

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 349

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 340

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 342

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 345

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 347

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Lạnh vừa
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 345

Strong: 38ni, 58ni
Ice: Ít lạnh
Sweet: Ít ngọt

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 177

Strong: 35ni, 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 266

Strong: 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 190

Strong: 35ni, 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 259

Strong: 36ni, 56ni

Mua Ngay
270,000

Đã bán: 260

Strong: 36ni, 56ni

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 259

Strong: 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 186

Strong: 35ni, 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 257

Strong: 60ni
Sweet: Ngọt vừa

Mua Ngay
2 hãng tiên phong trong dòng juice 40 và 60ni có thể kể đến là Usalt với dòng Usalty và Caballo juice, ngoài ra còn có hãng ninja juice.