Occ/Occ Xlim C

Occ Xlim C

OCC Xlim C là dòng OCC thay cho dòng pod system Xlim C chuyên chơi tinh dầu salt nic 30ni hoặc 50ni của hãng OXVA.

300,000

Đã bán: 73

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 73

Mua Ngay
300,000

Đã bán: 56

Mua Ngay