Pod 1 Lần 30ni Nặng Không ?

Đối với những anh em chưa từng hút thuốc, những cây pod 1 lần 30ni không quá nặng, tuy nhiên nếu anh em vaping liên tục với tần suất cao vẫn có khả năng bị say nicotine nhé. Trong khi đó đối với những anh em đã từng hút thuốc thì nồng độ 30ni khá nhẹ và thậm chí còn không có cảm giác “phê” đối với những anh em nghiện thuốc lâu năm.

Hotline: 0816511651