Pod Dùng 1 Lần/Pod 1 Lần Sạc Lại

Những dòng pod 1 lần sạc lại ngày càng được ưa chuộng, dưới đây là những dòng pod 1 lần sạc lại phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Anh em cũng có thể chọn pod 1 lần theo số hơi, theo vị pod 1 lần hoặc tham khảo BXH các thương hiệu pod 1 lần được yêu thích nhất.

Top Pod 1 Lần Sạc Lại

Bán chạy
230,000

Đã bán: 332

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
230,000

Đã bán: 332

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
230,000

Đã bán: 225

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
230,000

Đã bán: 225

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
230,000

Đã bán: 216

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
230,000

Đã bán: 208

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 433

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 323

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 314

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 300

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 279

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 254

10000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
250,000

Đã bán: 297

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
250,000

Đã bán: 276

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
250,000

Đã bán: 273

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
250,000

Đã bán: 269

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
250,000

Đã bán: 266

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
250,000

Đã bán: 260

3000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
250,000

Đã bán: 207

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 202

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 202

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 198

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 196

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
250,000

Đã bán: 195

4500 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 253

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 248

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 232

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 219

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 219

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 217

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 259

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 229

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 220

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 212

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 211

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
280,000

Đã bán: 202

9000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
240,000

Đã bán: 185

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
240,000

Đã bán: 183

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
240,000

Đã bán: 180

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
240,000

Đã bán: 178

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
240,000

Đã bán: 177

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
240,000

Đã bán: 175

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Siêu phẩm
240,000

Đã bán: 230

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
240,000

Đã bán: 220

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
240,000

Đã bán: 210

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
240,000

Đã bán: 203

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
240,000

Đã bán: 199

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Siêu phẩm
240,000

Đã bán: 198

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 137

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 134

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 128

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 127

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 126

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 123

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
210,000

Đã bán: 202

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
210,000

Đã bán: 195

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
210,000

Đã bán: 194

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
210,000

Đã bán: 179

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 178

7000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
210,000

Đã bán: 176

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 182

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 176

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 175

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 175

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 174

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
250,000

Đã bán: 173

8000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Bán chạy
130,000

Đã bán: 337

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
130,000

Đã bán: 290

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
130,000

Đã bán: 255

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
130,000

Đã bán: 224

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
130,000

Đã bán: 209

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Bán chạy
130,000

Đã bán: 203

6000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-57%
Vị chuẩn
100,000

Đã bán: 273

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-57%
Vị chuẩn
100,000

Đã bán: 264

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-57%
Vị chuẩn
100,000

Đã bán: 252

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-57%
Vị chuẩn
100,000

Đã bán: 249

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-57%
Vị chuẩn
100,000

Đã bán: 236

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-57%
Vị chuẩn
100,000

Đã bán: 233

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Vị chuẩn
160,000

Đã bán: 118

2500 hơi 20ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
200,000

Đã bán: 116

2500 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
160,000

Đã bán: 115

2500 hơi 20ni
Mua Ngay
Vị chuẩn
200,000

Đã bán: 114

2500 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
200,000

Đã bán: 112

2500 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
Vị chuẩn
200,000

Đã bán: 112

2500 hơi 20ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-36%
180,000

Đã bán: 153

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-36%
180,000

Đã bán: 149

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-36%
180,000

Đã bán: 148

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-36%
180,000

Đã bán: 148

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-36%
180,000

Đã bán: 147

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-36%
180,000

Đã bán: 143

5000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-38%
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 204

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-38%
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 194

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-38%
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 193

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-38%
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 193

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-38%
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 192

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-38%
Vị chuẩn
170,000

Đã bán: 192

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-44%
90,000

Đã bán: 168

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-44%
90,000

Đã bán: 163

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-44%
90,000

Đã bán: 162

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-44%
90,000

Đã bán: 160

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-44%
90,000

Đã bán: 159

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-44%
90,000

Đã bán: 159

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-53%
Vị chuẩn
110,000

Đã bán: 239

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-53%
Vị chuẩn
110,000

Đã bán: 237

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-53%
Vị chuẩn
110,000

Đã bán: 232

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-53%
Vị chuẩn
110,000

Đã bán: 227

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-53%
Vị chuẩn
110,000

Đã bán: 225

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
-53%
Vị chuẩn
110,000

Đã bán: 225

3000 hơi 35ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
Xem Tất Cả
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 264

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 249

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 244

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 243

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 235

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-31%
Vị chuẩn
185,000

Đã bán: 217

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-28%
180,000

Đã bán: 66

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-28%
180,000

Đã bán: 65

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-28%
180,000

Đã bán: 65

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-28%
180,000

Đã bán: 64

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-28%
180,000

Đã bán: 60

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
-28%
180,000

Đã bán: 59

5000 hơi 30ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả
-47%
Khách mua lại
90,000

Đã bán: 157

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-47%
Khách mua lại
90,000

Đã bán: 141

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-47%
Khách mua lại
90,000

Đã bán: 138

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-47%
Khách mua lại
90,000

Đã bán: 130

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-47%
Khách mua lại
90,000

Đã bán: 129

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
-47%
Khách mua lại
90,000

Đã bán: 125

4000 hơi 50ni Sạc Lại
Mua Ngay
Xem Tất Cả

Pod 1 Lần Sạc Lại Là Gì ?

Pod 1 lần sạc lại là những dòng pod dùng 1 lần được hãng trang bị cổng sạc trên thân máy giúp anh em sạc lại pin và sử dụng hết tinh dầu chứa sẵn bên trong. Hầu hết các dòng pod dùng 1 lần sạc lại đều sở hữu số hơi hút vượt trội và cho anh em thời gian sử dụng lâu dài.

Pod 1 Lần Sạc Lại Là Gì

Ưu Điểm Của Các Dòng Pod Dùng 1 Lần Sạc Lại

Ngoài mang đến thời gian sử dụng lâu dài, các dòng pod dùng 1 lần có sạc còn giúp anh em có trải nghiệm vaping tốt hơn. Như anh em cũng đã biết, những cây pod dùng 1 lần sẽ giảm hiệu suất mỗi khi pin yếu, điều này khiến cho hương vị giảm và lượng khói ít không đủ để thỏa mãn nhu cầu của anh em. Tuy nhiên những dòng pod dùng 1 lần sạc lại đã khắc phục được điểm yếu này, đây cũng là một trong những ưu điểm giúp pod 1 lần sạc lại đang trở thành xu hướng và được đông đảo anh em dân khói đánh giá rất cao.

Vì được trang bị cổng sạc nên những dòng pod 1 lần sạc lại không cần phải sử dụng viên pin có dung lượng quá lớn, nhờ vậy giá thành của chúng sẽ rẻ hơn rất nhiều.

Cách Sạc Pin Pod Dùng 1 Lần

Việc sạc pin cho pod dùng 1 lần vô cùng đơn giản, anh em chỉ cần cắm sạc và tránh những điều sau đây:

  • Không cắm sạc pod 1 lần qua đêm.
  • Không sạc pod 1 lần với các nguồn điện như laptop, máy tính bàn.
  • Hạn chế vừa vaping vừa sạc.

Cách Sạc Pin Pod Dùng 1 Lần

Sạc Pod 1 Lần Bao Lâu Thì Đầy Pin

Thời gian sạc pod 1 lần còn tùy vào dung lượng pin của cây pod anh em đang sử dụng. Các dòng pod dùng 1 lần sạc lại phổ biến trên thị trường hiện nay có dung luongwjpin từ 400 đến 650mAh. Với dung lượng pin này và sử dụng cổng sạc USB Type-C, anh em chỉ mất khoảng 30 đến 45 phút để sạc đầy pin.

Mua Pod 1 Lần Sạc Lại Ở Đâu Uy Tín?

5Vape là một trong những shop pod 1 lần sạc lại uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Các dòng pod 1 lần sạc lại tại 5Vape đều là hàng chính hãng với chất lượng cực cao, tuy nhiên giá thành lại vô cùng hợp lý anh em nhé. Ngoài ra, 5vape cũng sở hữu đội ngũ nhân viên tư vấn sẽ sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của anh em về sản phẩm, giúp anh em dễ dàng chọn được một cây pod 1 lần sạc lại phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân.