Vape Cũ

Hiện tại 5Vape ngưng kinh doanh các dòng sản phẩm vape đã qua sử dụng. Bạn có thể về danh mục Vape để mua các sản phẩm mới

Sản Phẩm Vape Cũ Tại 5Vape Là Các Sản Phẩm Test

Nỗi nhức nhối thao thức hằng đêm của 5Vape chính là các reviewer có mục đích. Nghĩa là các sản phẩm Vape được đánh giá và PR một cách có chủ đích khiến cộng đồng Vaper Việt Nam bị đưa đường dẫn lối, khiến những sản phẩm quá O.K không thể tiếp cận thị trường. Một thị trường không lành mạnh tuyệt đối là đúng với xã hội. Tuy nhiên, 5Vape sẽ thực hiện sứ mệnh kéo lại cái chất chơi cho anh em Vaper Việt Nam. Và chúng tôi sẽ test sản phẩm thực tế để view cho anh em một cách công tâm nhất. Và từ đó một núi sản phẩm Vape cũ test ra đời. Rất cần được Pass lại cho anh em để có xiền đánh giá sản phẩm mới.

Vape Cũ Tại 5Vape Gồm Danh Mục Nào

Tất cả nhé anh em: Chúng tôi Test tất cả để đánh giá khách quan cả danh mục Pod 1 lần, Pod system và Juice. Vậy nên sẽ có 3 danh mục Vape cũ gồm: Pod 1 lần cũ, Pod System cũJuice Vape cũ.

 

Có Nên Mua Sản Phẩm Vape Cũ Tại 5Vape

Nên chứ sao không ? Sản phẩm cũ tại 5Vape chính là sản phẩm mới 100%. Được khui hộp và test. Sau đó đóng lại và cất kho, lên kệ đợi người mua. Đây không phải là sản phẩm Vape đã qua sử dụng và bán lại mà là sản phẩm mới được test 1 lần. Thay vì mua các sản phẩm Vape cũ đã sử dụng, được Pass lại, bán cũ lại hoặc các loại Juice đã được dùng 1 phần thì rõ ràng sản phẩm Vape cũ của 5Vape ở một level khác.

Hotline: 0816511651