15TH Floor Juice Trà Táo Bạc Hà Lạnh

320,000

Mua Ngay
Nicotin: 35ni
Juice: Vị Bạc Hà
Ice: Lạnh
Sweet: Ít ngọt
Kind: Salt
4 đã bán
Hotline: 0816511651