Bài 4: Chọn Đúng Tinh Dầu Vape Ngay Từ Đầu

Ở bài viết của serial hướng dẫn vaping cho người mới trước chúng ta đã phân nhóm thiết bị vape thành 2 nhóm chính:

  1. Thiết bị Pod
  2. Thiết bị Vape công suất cao

Tương ứng với 2 nhóm thiết bị này chúng ta cũng sẽ có 2 nhóm tinh dầu Vape tương ứng là Freebase và Saltni, chúng được thể hiện qua bảng sau:

Thiết bị Vape Tên phổ biến Loại Tinh dầu vape Nồng độ ni (mg/ml)
Thiết bị Pod Juice pod Salt nic 20ni, 30ni, 40ni, 50ni, 60ni
Thiết bị Vape công suất cao Juice vape Freebase 3ni, 6ni, 12ni

Theo bảng, thiết bị pod sẽ có công suất pod và dùng loại tinh dầu salt nic có nồng độ nicotin cao từ 20ni trở lên, tên gọi chung cho loại tinh dầu vape giành cho thiết bị vape là Juice Pod

Còn thiết bị vape công suất cao sẽ dùng loại tinh dầu freebase có nồng độ nicotin thấp thường là dưới 12 và các loại juice cho những thiết bị công xuất cao thường gọi là juice vape.

Bây giờ chúng ta sẽ nhóm các loại tinh dầu phù hợp vào từng loại pod của bài 3

Thiết bị Vape Loại thiết bị Tinh Dầu Vape Phù Hợp
Thiết bị Pod Pod System Juice Pod | Salt Nic | >20ni
– Pod Mở
– Pod Đóng
Pod Dùng Một Lần
Pod Pens
Pod Mod
Thiết bị Vape công suất cao AIO Juice Vape | Freebase | >12ni
Mod hoặc Mech
Box Mod

Lưu ý là đối với pod dùng 1 lần và pod đóng, tinh dầu vape tương thích đã có sẵn trong thiết bị nên việc mua tinh dầu riêng chỉ cần thiết đối với các thiết bị còn lại.

Bài tiếp theo: Loại bỏ những kiên thức Vaping lỗi thời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0816511651