Hiển thị tất cả 2 kết quả

OCC Orion II (V2) là OCC dùng để thay cho Orion 2 (dòng pod system châm tinh dầu vape của hãng LVE).

OCC Orion II có 2 mức điện trở:

  1. 0.4 ohm: Chuyên chơi tinh dầu freebase (Juice 3ni hoặc 6ni)
  2. 0.8 ohm: Chuyên chơi tinh dầu salt nic (thường là tinh dầu 30ni hoặc 50ni)
Hotline: 0816511651