Thuế Vaping Tại Hoa Kỳ Và Trên Toàn Thế Giới

Vào thời điểm thuốc lá điện tử ngày càng phổ biến, nó trở thành mục tiêu tự nhiên cho chính phủ đang cần nguồn thuế. Bởi vì sản phẩm vaping thường được mua bởi những người hút thuốc và những người đã bỏ thuốc, các cơ quan thuế đúng là cho rằng tiền chi tiêu cho thuốc lá điện tử là tiền không được chi tiêu cho các sản phẩm thuốc lá truyền thống. Trong nhiều thập kỷ, chính phủ đã dựa vào thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá khác như một nguồn thu nhập.

Dù có nên đánh thuế thuốc lá điện tử như thuốc lá truyền thống hay không thì gần như không phải là vấn đề chính. Chính phủ thấy chúng đang đẩy những người hút thuốc rời bỏ thuốc lá, và họ hiểu rằng khoản thu bị mất phải được bù đắp. Vì thuốc lá điện tử trông giống như hút thuốc, và có sự phản đối lớn đối với thuốc lá điện tử từ phía công chúng, nó trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các nhà chính trị, đặc biệt vì họ có thể biên minh cho thuế bằng nhiều tuyên bố về sức khỏe.

Hiện nay, các loại thuế thuốc lá điện tử đang được đề xuất và thông qua thường xuyên ở Hoa Kỳ và nơi khác. Thuế thường bị phản đối bởi những người ủng hộ giảm tác hại của thuốc lá, đại diện của các nhóm thương mại ngành thuốc lá điện tử, người tiêu dùng thuốc lá điện tử, được ủng hộ bởi các tổ chức kiểm soát thuốc lá và các hiệp hội phổi, tim và ung thư.

Tại Sao Chính Phủ Đánh Thuế Sản Phẩm Thuốc Lá Điện Tử?

Thuế đặc biệt (thường được gọi là thuế tiêu thụ đặc biệt) được áp dụng vì nhiều lý do: để tăng nguồn thu cho cơ quan thuế, để thay đổi hành vi của những người bị đánh thuế và để bù đắp chi phí môi thường, y tế và cơ sở hạ tầng do việc sử dụng sản phẩm gây ra. Ví dụ bao gồm việc đánh thuế rượu để ngăn chặn uống quá mức và đánh thuế xăng để trả tiền bảo trì đường bộ.

Sản phẩm thuốc lá đã lâu là mục tiêu cho thuế tiêu thụ đặc biệt. Bởi vì tác hại của việc hút thuốc gây ra chi phí cho toàn xa hội (chăm sóc y tế cho người hút thuốc), những người ủng hộ thuế thuốc lá nói rằng người tiêu dùng thuốc lá nên trả tiền. Đôi khi thuế tiêu thụ đặc biệt về rượu hoặc thuốc lá được gọi là thuế tội lỗi, vì chúng cũng phạt hành vi của người uống rượu và hút thuốc, và theo lý thuyết giúp thuyết phục những kẻ phạm tội bỏ thói quen xấu của họ.

Nhưng vì chính phủ trở nên phụ thuộc vào thu nhập từ thuế, sự sụt giảm trong tỷ lệ hút thuốc tạo ra một khoản thiếu hụt tài chính mà phải được bù đắp bằng một nguồn thu nhập khác, hoặc chính phủ phải cắt giảm chi tiêu. Đối với hầu hết các chính phủ, thuế thuốc lá là một nguồn thu nhập đáng kể, và thuế tiêu thụ đặc biệt được tính thêm vào thuế bán hàng tiêu chuẩn được đánh giá trên hầu hết các sản phẩm tiêu dùng.

Các Loại Thuế Thuốc Lá Điện Tử Hoạt Động Như Thế Nào?

Hầu hết người tiêu dùng Hoa Kỳ phải trả thuế bán hàng tiểu bàng (và đôi khi cả thuế địa phương) trên các sản phẩm thuốc lá điện tử mà họ mua, vì vậy chính phủ đã được hưởng lợi từ doanh số bán thuốc lá điện tử ngay cả trước khi thuế tiêu thụ đặc biệt được thêm vào. Thuế bán hàng thường được đánh giá dựa trên phần trăm của giá bán lẻ của sản phẩm được mua. Ở nhiều quốc gia khác, người tiêu dùng trả một “thuế giá trị gia tăng” (VAT) hoạt động theo cách tương tự như thuế bán hàng. Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, chúng có một vài loại cơ bản.

Một trong những hình thức thuế thuốc lá điện tử phổ biến nhất được đánh giá tại bán lẻ. Một số thuế bao gồm tất cả các sản phẩm thuốc lá điện tử (như thuế 20% của tiểu bang New York), và một số khác chỉ nhắm vào e-liquid có chứa nicotine. Thường thì thuế chỉ được tính trên doanh số bán hàng của e-liquid có chứa nicotine.

Thuế bán buôn rõ ràng được tính cho người bán buôn (thường là nhà phân phối) bán sản phẩm cho một doanh nghiệp sẽ bán lại chúng tại các địa điểm bán lẻ trong tiểu bang. Thuế thường là một phần trăm của giá bán buôn (chi phí). Nó có thể được đánh giá trên tất cả các sản phẩm thuốc lá điện tử hoặc chỉ những sản pẩm chứa nicotine. Mặc dù thuế bán buôn không được thu từ người sử dụng cuối cùng của sản phẩm, chi phí của thuế thường được tính vào giá bán lẻ của sản phẩm.

Thuế Thuốc Lá Điện Tử Ở Hoa Kỳ

Không có thuế liên bang nào đối với sản phẩm thuốc lá điện tử ở Hoa Kỳ. Các dự luật đã được đưa ra tại Quốc hội để đánh thuế thuốc lá điện tử, nhưng cho đến nay không có dự luật nào có đủ sức hút cần thiết để được thông qua.

Thuế thuốc lá điện tử ở các tiểu bang, vùng lãnh thổ và đô thị của Hoa Kỳ

Trước năm 2019, 9 tiểu bang và quận Columbia đã đánh thuế sản phẩm thuốc lá điện tử. Con số này đã tăng gấp đôi trong bảy tháng đầu năm 2019, khi cơn hoảng loạn đạo đức về JUUL và thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên đã thu hút sự chú ý của báo chí gần như mỗi ngày trong hơn một năm đã thúc đẩy các nhà lập pháp làm điều gì đó để “ngăn chặn đại dịch.”

Tính đến đầu năm 2024, 31 tiểu bang Hoa Kỳ đã có thuế đối với sản phẩm thuốc lá điện tử, cùng với một số thành phố và quận, cũng như quận Columbia và Puerto Rico.

Alaska

Alaska không có thuế tiểu bang, nhưng một số thành phố có thuế vape riêng:

  • Quận Juneau, quận Bắc Cực Tây Bắc và Quận Petersburg có thuế bán buôn 45% giống nhau đối với các sản phẩm có chứa nicotine.
  • Anchorage Borough có thuế bán buôn 55%
  • Quận Matanuska-Susitna có thuế bán buôn 55%

California

Thuế bán buôn California đối với các sản phẩm thuốc lá khác do Hội đồng Quân bình tiểu bang quy định hàng năm. Nó phản ánh tỷ lệ phần trăm của tất cả các loại thuế đánh vào thuốc lá. Ban đầu số tiền này lên tới 27% chi phí bán buôn, nhưng sau khi Dự luật 56 tăng thuế thuốc lá từ 0.87 USD lên 2.87 USD một gói, thuế vape đã tăng mạnh. Trong năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức thuế là 56,32% giá bán buôn đối với tất cả sản phẩm có chưa nicotin.

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, California đã bổ sung thuế bán lẻ vào thuế bán buôn hiện tại – 12,5% đối với tất cả các sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa nicotine, bao gồm cả những sản phẩm mua trực tuyến từ các nhà bán lẻ ở các tiểu bang khác.

Colorado

Thuế hiện tại ở Colorado là 50% giá niêm yết của nhà sản xuất đối với tất cả các sản phẩm hơi có chứa nicotine (bao gồm cả chất lỏng điện tử đóng chai). Thuế được cử tri Colorado thông qua vào năm 2020, đưa ra vào năm 2021 ở mức 30%, tăng lên 35% vào năm 2022, sau đó lên 50% vào năm 2023. Nó sẽ tăng lên 56% vào năm 2024 và cuối cùng là 62% vào năm 2027. Thuế này là thấp hơn 50% đối với các sản phẩm được FDA chỉ định có rủi ro sửa đổi (MRTP)(nhưng chưa có nhà sản xuất sản phẩm vaping gốc chất lỏng nào nộp đơn xin cấp phép MRTP)

Connecticut

Tiểu bang có thuế hai bậc đối với các sản phẩm vape có chưa nicotione: 0.40USD trên ml đối với tinh dầu trong các sản phẩm hệ thống khép kín và bán buôn 10% đối với các sản phẩm hệ thống mở, bao gồm cả tinh dầu đóng chai và các thiết bị.

Delaware

Thuế 0.05USD mỗi ml đối với chất lỏng điện tử có chứa nicotine.

Quận Columbia

Thủ đô của quốc gia phân loại vape là các sản phẩm thuốc lá khác và đánh giá thuế trên giá bán buôn dựa trên tỷ lệ được tính theo giá bán buôn thuốc lá. Thuế hiện được đặt ở mức 91% giá bán buôn cho các thiết bị và chất lỏng điện tử có chứa nicotine.

Gruzia

Thuế 0.05USD/ml đối với chất lỏng điện tử trong các sản phẩm hệ thống khép kín và thuế bán buôn 7% đối với các thiết bị hệ thống mở và chất lỏng điện tử đóng chai. Thuế áp dụng cho các sản phẩm có và không có nicotine.

Hawaii

Thuế bán buôn 70% cho tất cả các sản phẩm vaping.

Illinois

Thuế bán buôn 15% đối với tất cả các sản phẩm thuốc lá điện tử. Thuế áp dụng cho các sản phẩm có và không có nicotin. Ngoài thuế toàn tiểu bang, cả quận Cook và thành phố Chicago (thuộc quận Cook) đều có thuế vape riêng:

Chicago đánh giá 1,50 USD mỗi đơn vị thuế đối với bất kỳ sản phẩm vaping nào có chứa nicotine và thuế rieegn 1,20 USD cho mỗi mililit đối với chính chất lỏng. Do thuế quá cao, một số cửa hàng vape ở Chicago bán tinh dầu điện tử không chứa nicotine và các loại nicotine DIY để tránh mức thuế cao trên mỗi ml đối với loại lớn hơn.

Quận Cook đánh thuế các sản phẩm có chứa nicotine ở mức 0.20USD/ml

Indiana

Thuế 15% trên tổng doanh thu bán lẻ đối với tất cả doanh số bán sản phẩm vape, có hoặc không có nicotin.

Kansas

Thuế 0.05 USD mỗi ml đối với tất cả chất lỏng điện tử. Thuế áp dụng cho sản phẩm có và không có nicotin.

Kentucky

Thuế bán buôn 15% đối với tinh dầu đóng chai và các thiết bị hệ thống mở, cũng như thuế 1.50 USD mỗi đơn vị đối với vỏ và hộp mực được nạp sẵn. Thuế áp dụng cho các sản phẩm có và không có nicotine.

Louisiana

Thuế 0.15USD/ml đối với chất lỏng điện tử có chứa nicotine

Maine

Thuế bán buôn 43% đối với tất cả các sản phẩm thuốc lá điện tử. Thuế áp dụng cho sản phẩm có và không có nicotin

Bang Maryland

Thuế bán lẻ 12% đối với các sản phẩm vaping hệ thống mở và chất lỏng điện tử đóng chai và thuế 60% đối với chất lỏng điện tử có chứa nicotin đựng trong hộp có dung tích dưới 5 ml

Quận Montgomery áp đặt thuế bán buôn 30% đối với tất cả các sản phẩm thuốc lá điện tử, bao gồm cả các thiết bị được bán không có chất lỏng

Massachusetts

Thuế bán buôn 75% đối với tất cả các sản phẩm thuốc lá điện tử. Thuế áp dụng cho các sản phẩm có và không có nicotin. Luật yêu cầu người tiêu dùng xuất trình bằng chứng cho thấy sản phẩm vaping của họ đã bị đánh thuế, nếu không họ sẽ bị tịch thu và phạt 5.000 USD cho lần vi phạm đầu tiên và 25.000 USD cho những lần vi phạm tiếp theo.

Minnesota

Năm 2011, Minnesota trở thành bang đầu tiên áp thuế thuốc lá điện tử. Thuế ban đầu là 70% giá bán buôn nhưng đã tăng lên 95% vào năm 2013 đối với giá bán buôn đối với các sản phẩm hoàn chỉnh có chứa nicotine (thuốc lá điếu, vape pod, chất lỏng điện tử đóng chai) và được vận chuyển từ ngoài tiểu bang. Tuy nhiên, đối với chất lỏng điện tử đóng chai được sản xuất ở Minnesota, chỉ có nicotine bị đánh thuế.

Nebraska

Nebraska có thuế hai bậc, tùy thuộc vào kích thước của hộp đựng chất lỏng điện tử (hoặc vape đã được nạp sẵn). Đối với các sản phẩm chứa ít hơn 3 ml chất lỏng điện tử, mức thuế là 0,05 USD/ml. Đối với sản phẩm chứa từ 3 mL trở lên sẽ có thuế bán buôn 10%. Thuế chỉ áp dụng cho các sản phẩm có chứa nicotine.

Omaha bao gồm các sản phẩm vaping trong thuế thuốc lá 3% của thành phố

Nevada

Thuế bán buôn 30% đối với tất cả các sản phẩm hơi. Thuế áp dụng cho sản phẩm có và không có nicotin

New Hampshire

Thuế bán buôn 8% đối với các sản phẩm vaping hệ thống mở (bao gồm cả chất lỏng điện tử có chứa nicotine) và 0,30 USD mỗi mililit đối với các sản phẩm hệ thống khép kín

New Jersey

New Jersey đánh thuế chất lỏng điện tử có chứa nicotine ở mức 0,10 USD/ml đối với các sản phẩm dạng vỏ và hộp mực, 10% giá bán lẻ cho chất lỏng điện tử đóng chai và 30% giá bán buôn cho các thiết bị

New Mexico

New Mexico có thuế chất lỏng điện tử hai bậc: 12,5% bán buôn đối với chất lỏng điện tử đóng chai và 0,50 USD cho mỗi vỏ, hộp mực hoặc cigalike có dung tích dưới 5 ml. Thuế áp dụng cho các sản phẩm có và không có nicotine

New York

Thuế bán lẻ 20% đối với tất cả các sản phẩm hơi. Thuế áp dụng cho sản phẩm có và không có nicotin

Bắc Carolina

Thuế 0,05 USD mỗi mililit đối với chất lỏng điện tử có chứa nicotine

Ohio

Thuế 0,10 USD mỗi mililit đối với chất lỏng điện tử có chứa nicotin

Oregon

Thuế bán buôn 65% đối với tất cả “hệ thống phân phối thuốc hít” không phải cần sa, bao gồm cả phần cứng và “thành phần” (bao gồm cả chất lỏng điện tử). Thuế cũng bao gồm các sản phẩm thuốc lá đun nóng (HTP) như IQOS , nhưng miễn trừ tất cả các sản phẩm vaping được bán tại các trạm phân phối cần sa được cấp phép. Thuế áp dụng cho sản phẩm có và không có nicotin

Pennsylvania

Thuế bán buôn 40% đối với tinh dầu và các thiết bị được bán kèm theo tinh dầu. Thuế áp dụng cho sản phẩm có và không có nicotin

Puerto Rico

Thuế 0,05 USD mỗi mililit đối với chất lỏng điện tử và 3,00 USD mỗi đơn vị thuế đối với thuốc lá điện tử

Utah

Thuế bán buôn 56% đối với tinh dầu và thiết bị nạp sẵn. Thuế áp dụng cho sản phẩm có và không có nicotin

Vermont

Thuế bán buôn 92% đối với chất lỏng điện tử và thiết bị – mức thuế cao nhất được áp dụng bởi bất kỳ tiểu bang nào. Thuế áp dụng cho sản phẩm có và không có nicotin

Virginia

Thuế 0,066 USD mỗi mililit đối với chất lỏng điện tử có chứa nicotin

Bang Washington

Thuế hai bậc tính phí 0,27 USD/ml đối với tinh dầu điện tử dạng viên và hộp có kích thước nhỏ hơn 5 mL và 0,09 USD/ml đối với chất lỏng đựng trong hộp lớn hơn 5 mL. Thuế áp dụng cho các sản phẩm có và không có nicotine

Tây Virginia

Thuế 0,075 USD/ml đối với tất cả chất lỏng điện tử. Thuế áp dụng cho sản phẩm có và không có nicotin

Wisconsin

Chỉ áp dụng thuế 0,05 USD trên mililit đối với chất lỏng điện tử trong các sản phẩm hệ thống khép kín. Thuế áp dụng cho sản phẩm có và không có nicotin

Thuế Vape Trên Toàn Thế Giới

Giống như ở Hoa Kỳ, các nhà lập pháp trên khắp thế giới vẫn chưa thực sự hiểu rõ về sản phẩm thuốc lá điện tử. Đối với các nhà lập pháp, các sản phẩm mới dường như là mối đe dọa đối với doanh thu từ thuế thuốc lá (thực tế là như vậy), vì vậy động lực của họ thường là áp thuế cao và hy vọng điều tốt đẹp nhất.

Thuế Vape Quốc Tế

Thuế 10 leke (0.091US) cho mỗi ml đối với chất lỏng điện tử có chứa nicotine

Azerbaijan

Thuế 20 manats ($11,60 US) mỗi lít (khoảng $0,01 mỗi mililit) đối với tất cả chất lỏng điện tử

Bahrain

Thuế là 100% giá trước thuế đối với chất lỏng điện tử có chứa nicotine. Điều đó tương đương với 50% giá bán lẻ. Mục đích của thuế không rõ ràng vì vape được cho là bị cấm ở nước này

Bỉ

Thuế 0,15 € mỗi mililit đối với tất cả chất lỏng điện tử

Canada

Thuế liên bang là 1 đô la Canada (khoảng 0,75 đô la Mỹ) cho mỗi 2 mililít (hoặc một phần của nó) trên 10 ml đầu tiên trong bất kỳ chai, vỏ hoặc hộp mực nào, sau đó là 1 đô la cho mỗi 10 ml (hoặc một phần của chúng) tiếp theo. Thuế áp dụng cho tất cả các sản phẩm vape, có hoặc không có nicotin. Các tỉnh riêng lẻ có thể có thuế bổ sung của riêng họ

Trung Quốc

Trung Quốc có thuế bán buôn gồm hai phần, đánh thuế suất 36% đối với sản xuất hoặc nhập khẩu thuốc lá điện tử và thuế riêng 11% đối với phân phối bán buôn (ở Trung Quốc)

Costa Rica

Thuế bán buôn 20% đối với tất cả các sản phẩm và phụ kiện vaping

Croatia

Mặc dù Croatia có thuế chất lỏng điện tử trên sổ sách nhưng hiện tại nó được đặt ở mức 0

Síp

Thuế 0,12 € mỗi mililit đối với tất cả chất lỏng điện tử

Đan Mạch

Thuế 2,00 DKK ($0,30 US) trên mỗi mililit đối với tất cả chất lỏng điện tử

Ecuador

Thuế bán buôn 150% đối với “các sản phẩm thuốc lá khác” bao gồm các sản phẩm vaping

Estonia

Năm 2018, Estonia đã áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt € 0,20/ml đối với tất cả chất lỏng điện tử. Vào tháng 12 năm 2020, Riigikogu (quốc hội) đã đình chỉ thuế —có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 và kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2022—với mục tiêu chấm dứt thị trường chợ đen rộng lớn đã phát triển do thuế quá cao (và một lệnh cấm hương vị). Theo nhóm người tiêu dùng nicotine NNA Smoke Free Estonia, “chất lỏng điện tử tự pha chế, xuyên biên giới và nhập lậu chiếm 62-80% toàn bộ thị trường chất lỏng điện tử ở Estonia”

Phần Lan

Thuế € 0,30 mỗi mililit đối với tất cả chất lỏng điện tử

Gruzia

Thuế 0,2 Georgian Lari ($0,066 US) đối với tất cả chất lỏng điện tử

Đức

Thuế 0,20 € mỗi mililit đối với tất cả chất lỏng điện tử. Thuế có hiệu lực vào năm 2022 ở mức €0,16/mL và tăng lên mức hiện tại vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Nó sẽ tăng trở lại vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 lên € 0,26/mL và sau đó sẽ tăng trở lại vào ngày 1 tháng 1 năm 2026 lên € 0,32/mL

Hy Lạp

Thuế € 0,10 mỗi mililit đối với tất cả chất lỏng điện tử

Hungary

Thuế 20 HUF ($0,07 US) cho mỗi mililit đối với tất cả chất lỏng điện tử

Indonesia

Thuế tiêu thụ đặc biệt của Indonesia là 57% và dường như chỉ dành cho chất lỏng điện tử có chứa nicotine (“chiết xuất và tinh chất thuốc lá” là cách diễn đạt). Năm 2024, Indonesia bổ sung thuế bổ sung đối với sản phẩm vaping , ở mức 10% thuế tiêu thụ đặc biệt

Israel

Vào ngày 3 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Thuế Israel đã tăng thuế chất lỏng điện tử lên “không dưới” 10,04 NIS (Shekel Israel mới) trên mỗi mililit (tương đương 2,76 USD mỗi mL—gần 83 USD cho một chai 30 mL). Cơ quan này cũng thông báo thuế sẽ tăng trong tháng 7 lên không dưới 18,60 NIS/mL. Thuế áp dụng cho tinh dầu có hoặc không có nicotin và bao gồm tinh dầu chứa trong chai, vỏ và vape dùng một lần

Ý

Mức thuế khoảng € 0,13 mỗi mililit đối với chất lỏng điện tử có chứa nicotine và 0,08 € (0,10 đô la Mỹ) đối với các sản phẩm không chứa nicotine sẽ có hiệu lực đến năm 2022

Jordan

Các thiết bị và chất lỏng điện tử có chứa nicotine bị đánh thuế ở mức 200% giá trị CIF (chi phí, bảo hiểm và cước phí)

Kazakhstan

Mặc dù Kazakhstan có thuế chất lỏng điện tử trên sổ sách nhưng hiện tại nó được đặt ở mức 0

Kenya

Kenya đã cập nhật mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm thuốc lá điện tử vào năm 2022. Mức thuế hiện tại là 40% đối với thiết bị và 70 shilling Kenya (0,57 USD) trên mỗi mililit đối với tinh dầu. Thuế chất lỏng điện tử sẽ cộng thêm khoảng 17 đô la Mỹ vào giá của một chai nước vape 30 mL

Kyrgyzstan

Thuế 1 Kyrgyzstani ($0,014 US) cho mỗi mililit đối với chất lỏng điện tử có chứa nicotine

Latvia

Latvia đã cập nhật thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt vào tháng 10 năm 2023, đơn giản hóa và tăng thuế vaping và thuốc lá. Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, chất lỏng điện tử sẽ bị đánh thuế ở mức 0,24 € mỗi mililit. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tỷ giá sẽ tăng lên €0,29/mL. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, tỷ giá sẽ tăng lên € 0,35/mL

Litva

Thuế 0,12 € mỗi mililit đối với tất cả chất lỏng điện tử

Malaysia

Thuế 10% đối với thiết bị vaping và thuế 40 ​​sen ($ 0,10 US) trên mỗi ml đối với chất lỏng điện tử. Tuy nhiên, chính phủ đã thông báo vào ngày 29 tháng 10 năm 2021 rằng họ sẽ bắt đầu đánh thuế chất lỏng có chứa nicotin , điều này sẽ yêu cầu thay đổi luật cấm bán các sản phẩm có chứa nicotin ngoại trừ các hiệu thuốc. (Đầu năm 2022, khoản thuế này được hoãn lại )

Maldives

Chất lỏng điện tử có chứa nicotine bị đánh thuế ở mức 200% giá trị CIF (chi phí, bảo hiểm và cước vận chuyển)

Montenegro

Thuế € 0,90 mỗi mililit đối với tất cả chất lỏng điện tử

Bắc Macedonia

Thuế 0,2 Denar Macedonia (0,0036 đô la Mỹ) cho mỗi mililit đối với chất lỏng điện tử. Luật cho phép tự động tăng thuế suất ngày 1/7 hàng năm từ năm 2020 đến năm 2023

Na Uy

Thuế 4,5 Krone Na Uy (0,51 đô la Mỹ) cho mỗi mililit đối với tất cả chất lỏng điện tử

Paraguay

Luật phân loại thuốc lá điện tử là sản phẩm thuốc lá và đánh thuế chúng ở mức 16% (có thể dựa trên giá bán buôn). Tuy nhiên, hầu hết người bán không đăng ký sản phẩm là thuốc lá mà nhập khẩu chúng theo các phân loại khác.

Philippin

Mức thuế 37 peso Philippine (PHP) trên mỗi mililit đối với chất lỏng điện tử gốc muối nicotine và 45 PHP mỗi mL đối với chất lỏng điện tử chứa nicotine tự do. Đối với cả hai, thuế sẽ tăng thêm 5 peso/mL mỗi năm cho đến năm 2023. Từ năm 2024 trở đi, thuế sẽ tăng 5% mỗi năm

Ba Lan

Thuế 0,55 Zloty Ba Lan (PLN) ($ 0,14 US) cho mỗi mililit đối với tất cả chất lỏng điện tử

Bồ Đào Nha

Thuế 0,323 € mỗi mililit đối với chất lỏng điện tử có chứa nicotin

Rumani

Thuế 0,52 Romania Leu ($0,12 US) trên mỗi mililit đối với chất lỏng điện tử có chứa nicotine. Có một phương pháp để điều chỉnh thuế hàng năm dựa trên mức tăng giá tiêu dùng

Nga

Các sản phẩm dùng một lần bị đánh thuế ở mức 50 rúp (0,81 USD) mỗi đơn vị. Chất lỏng điện tử có chứa nicotine bị đánh thuế ở mức 13 rúp mỗi mililit

Ả Rập Saudi

Thuế là 100% giá trước thuế đối với chất lỏng điện tử và thiết bị. Tương đương với 50% giá bán lẻ

Serbia

Thuế 4,32 Dinar Serbia ($0,044 US) cho mỗi mililit đối với tất cả chất lỏng điện tử

Slovenia

Thuế 0,18 € mỗi mililit đối với chất lỏng điện tử có chứa nicotin

Nam Phi

Thuế 2,90 Rand (khoảng 0,15 đô la Mỹ) cho mỗi mililit đối với tất cả chất lỏng điện tử

Hàn Quốc

Quốc gia đầu tiên áp dụng thuế vape quốc gia là Hàn Quốc (thường được gọi là Hàn Quốc ở phương Tây) —vào năm 2011, cùng năm Minnesota bắt đầu đánh thuế chất lỏng điện tử. Hiện tại, quốc gia này có bốn loại thuế riêng biệt đối với chất lỏng điện tử, mỗi loại được dành cho một mục đích chi tiêu cụ thể (Quỹ Xúc tiến Y tế Quốc gia là một). Các loại thuế chất lỏng điện tử khác nhau của Hàn Quốc cộng lại lên tới con số khổng lồ là 1.799 won (1,60 đô la Mỹ) cho mỗi mililit và cũng có thuế lãng phí đối với hộp mực và vỏ dùng một lần là 24,2 won (0,02 đô la Mỹ) trên 20 hộp mực. Tuy nhiên, thuế dường như chỉ áp dụng cho các sản phẩm nicotin có nguồn gốc từ thuốc lá , còn chất lỏng điện tử làm từ nicotin tổng hợp không bị đánh thuế.

Thụy Điển

Thuế 2 krona Thụy Điển (SEK) trên mỗi mililit ($0,22 US) đối với chất lỏng điện tử có chứa nicotine lên tới 15 mg/mL. Tinh dầu chứa 15-20 mg/mL bị đánh thuế ở mức 4 SEK/mL

Togo

Bị đánh thuế lên tới 45% (được cho là dựa trên giá bán buôn)

Ukraina

Thuế 3 hryvnia Ucraina (UAH) ($ 0,11 US) cho mỗi mililit thuế đối với tất cả chất lỏng điện tử

UAE

Thuế là 100% giá trước thuế đối với chất lỏng điện tử và thiết bị. Tương đương với 50% giá bán lẻ

Uzbekistan

Cơ quan Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu cho biết thuế tiêu thụ đặc biệt 500 som Uzbekistan (0,05 đô la Mỹ) đã được áp dụng đối với tinh dầu vào năm 2020, nhưng chúng tôi không thể tìm thấy xác nhận hoặc thông tin chi tiết bổ sung nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0816511651