Xét Nghiệm Thời Gian Nicotin Tồn Tại Trong Cơ Thể

Bạn sẽ cần phải làm các xét nghiệm nicotin trong nhiều trường hợp cần thiết và quan trọng như khi chuẩn bị làm các phẫu thuật mà lượng nicotin ảnh hưởng hoặc thực hiện các xét nghiệm nicotin để ước tính các loại phí bảo hiểm cũng như trách nghiệm chi trả. Một số trường hợp tuyển dụng cũng quan tâm đến việc hàm lượng nicotin trong cơ thể ứng viên.

Vậy nên, bạn có thể trượt tuyển dụng, đóng phí bảo hiểm cao hơn cùng ít quyền lợi hơn hoặc phải ngưng một cuộc phẫu thuật.

Thường thì người không hút thuốc chắc chắn sẽ tự nhận trong người mình không có nicotin. Tuy nhiên, do tiếp xúc khói thuốc thụ động, một người không hút thuốc hoàn toàn vẫn có khả năng xét nghiệm dương tính với nicotin. Vì vậy bạn phải hiểu rõ các bài kiểm tra nicotin là khá quan trọng.

Các phương pháp kiểm tra nicotin phổ biến nhất thực sự không phải là kiểm tra nicotin và là chất cotinine. Cotinine là một chất chuyển hoá khi nicotine vào cơ thể. Lý do phải kiểm tra cotinine vì sau khi nocitone vào cơ thể sẽ sinh ra cotinine, chất này có thể tồn tại lâu hơn tron cơ thể so với nicotine. Việc kiểm tra nicotin bằng cotinine là đáng tin cậy hơn.

Dưới đây là bảng tổng hợp khung thời gian phát hiện và cung cấp cái nhìn tổng quan về việc phát hiện nicotine.

Chất Chuyển Hóa Loại Xét Nghiệm Khung Thời Gian Phát Hiện
Cotinine Máu 1-10 Ngày
Cotinine Nước Bọt Đến 4 Ngày
Cotinine Nước Tiểu 2-4 Ngày
Cotinine Tóc 1-3 Tháng (Lên đến 12)
Nicotine Máu 1-3 Ngày
Nicotine Nước Bọt 11 Giờ
Nicotine Nước Tiểu Vài Giờ
Nicotine Tóc 1-3 Tháng (Lên đến 12)

Các xét nghiệm nicotine không phân biệt khói thuốc lá với các sản phẩm nicotine khác. Điều này có thể là một trở ngại với nhiều người lớn.

Rõ ràng, việc hút thuốc, sử dụng pod, thuốc lá nhai và các loại nicotine tổng hợp đều không vượt qua được các xét nghiệm nicotine. Hầu hết các công ty và bảo hiểm xem việc sử dụng miếng dán nicotine, kẹo cao su, viên ngậm và các phương pháp thay thế nicotine được FDA phê duyệt cũng là một rủi ro sức khỏe lâu dài.

Các công ty bảo hiểm coi việc phát hiện nicotine ở mức cao như một dấu hiệu đáng tin cậy về việc sử dụng thuốc lá. Không quan trọng hình thức nicotine là gì.

Việc sử dụng các sản phẩm thay thế nicotine NRT không cung cấp lợi ích che chắn trong hầu hết các trường hợp. Những sản phẩm này là một phần của nhiều chương trình cai thuốc lá. Chúng thường chỉ ra tình trạng của một người này có khả năng tái nghiện cao với nicotin.

Và nguy cơ này là thực sự với 90% người sử dụng NRT, khi những người bỏ thuốc lá một cách tự nhiên thường thành công hơn so với người sử dụng NRT.

Đây là lý do tại sao nhiều công ty bảo hiểm và doanh nghiệp ở Mỹ xử lý NRT giống như thói quen hút thuốc hai gói một ngày. Tiếc thay cho những người đang sử dụng các thiết bị pod để vaping, nguồn nicotine này hiện được đưa vào cùng một nhóm với thuốc lá cháy và thuốc lá nhai.

Hotline: 0816511651